نمایش فرضیه های انیشتین درمورد هولوگرام

چهارشنبه 11 بهمن 1396 ساعت 17:45
 
با استفاده از هولولنزقسمت های تولیدی قابلیت طرح ریزی فرضیه ها وارتباط آن ها به اجسام فیزیکی در محدوده ی فعالسازی را پیدا کردند.مشتریان با گرافیت های مجازی به کاربرده شده برای نمایش فرضیه ها انیشیتین ارتباط برقرار کردند و از طریق دیداری ابداعات و ابتکارات وی را دنبال می کردند.ویزیتورها با استفاده از هولولنز ها وهولوگرام ها در فضای مجازی به حرکت در می آیند و اطلاعاتی درباره ی زوایاو تئوری های جدید به دست می آورند.

 کاربرد هولوگرام ها در پنج طرح تجاری


هدف از نوشتن این مطلب این بوده است که شما را با کاربرد طرح های تجاری آشنا کنیم 
هولوگرام ها در برندهای sky 3d sir davidattenborough گرفته تا مجموعه ی هولوگرافی جغرافیای ملی در رده ی آخرین تکنولوژی های پیشرفته دنیا قرار دارند.